đặt câu hỏi khi phỏng vấn

Trong phỏng vấn đặt câu hỏi như thế nào là hợp lý

4760e51_20

Nên điều hướng và khởi dẫn các câu hỏi sao cho ứng viên không thể từ chối hoặc tìm cách né tránh câu trả lời