gửi cv qua mail

Làm thế nào để tạo ấn tượng và gây chú ý khi gửi CV qua mail

ho-so-xin-viec-nam-2012

Tiêu đề email – Bạn nên viết vị trí mà bạn ứng tuyển kèm với tên bạn. Ví dụ: CV/Ke toan tong hop/Hoang Long. Người